Viimeistelty lopputulos elektrolyytti kiillotuksen avulla

Elektrolyyttinen kiillotus - Sähkökiillotus

Elektrolyyttikiillotus on sähkökemiallinen pintakäsittelymenetelmä ruostumattomalle materiaalille.

Menetelmässä materiaalia poistetaan metallin pinnasta ionitasolla, jotta käsiteltävän esineen pinnan mikroskooppiset epätasaisuudet tasoittuvat ja epäpuhtaudet poistuvat, jolloin käsittelyllä saadaan esiin perusmateriaalin ominaisuudet. Elektrolyyttisen kiillotuksen jälkeen käsiteltävä esine on lähes steriili, minkä ansioista tekniikka on hyödynnettävissä korkean hygieniavaatimuksen vaativille aloille, kuten elintarvike- ja lääketeollisuuteen.

Elektrolyyttikiillotusta voidaan tehdä useille perusmetalleille, mutta sen suurin käyttöalue on ruostumattomilla ja haponkestävillä teräksillä, menetelmällä saavutetun hienon lopputuloksen ansiosta.

Mekaaniseen kiillotukseen verrattuna elektrolyyttikiillotuksella saavutetaan paremmin kiillotettavan kohteen hankalatkin pinnanmuodot ja kolot.