Hur kan vi stå till tjänst?

Ta kontakt

Robert Holm

Försäljningchef

+358 40 140 3588 

robert.holm@polishine.fi

Richard Holm

Vd , Marknadsföring

+358 40 668 8113

richard.holm@polishine.fi

Harry Holm

Produktion

+358 44 986 9468

harry.holm@polishine.fi

Matias Englund

Produktion

+358 44 276 1331

Fakturering

Ab Polishine Oy

Mästasvägen 2

68600 Jakobstad, Finland.

Operator: OpusCapita Solutions 003723111176

OyPolishineAb.FI.P.146152-4@docinbound.com