Noggrannhet

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu

Elektrolytpolering

Elektrolytpolering är en elektrokemisk ytbehandlingsmetod för rostfritt material. Genom att  lösa upp materialets yttersta ytskikt framträder dess kristallstruktur och ytskiktet får här igenom grundmaterialets egenskaper.


Ytan är också fri från föroreningar och har en ytterst god ytjämnhet, ytans egenskaper efter elektrolytpoleringen innebär att den är i det närmaste steril vilket har medfört att tekniken funnit stor tillämpning i områden där kraven på hygien är stora såsom livsmedels- och läkemedelsindustrin.


Elektrolytpolering kan genomföras på de flesta konstruktionsmetaller, men har fått sin
största användning på rostfria- och syrafasta stål beroende på det goda resultat som kan uppnås.

I jämförelse med en mekanisk polering kan en elektrolytpolering lätt erhållas på svåråtkomliga ytor på ytbehandlingsgodset.

Före och efter elektrolytpolering

Blästrad (före)

Blästrad och elektrolytpolerad (efter)


Slippapper 120 (före)

Slippapper 120 och elektrolytpolerad (efter)


Slippapper 240 (före)

Slippapper 240 och elektrolytpolerad (efter)


Slippapper 320 (före)

Slippapper 320 och elektrolytpolerad (efter)


Medium borst (före)

Medium borst och elektrolytpolerad (efter)