Glänsande slutresultat med elektrolytpolering 

Elektrolytpolering - Elpolering

Elektrolytpolering är en elektrokemisk ytbehandlingsmetod för rostfritt material. Genom att lösa upp materialets yttersta ytskikt framträder dess kristallstruktur och ytskiktet får här igenom grundmaterialets egenskaper.

Ytan är också fri från föroreningar och har en ytterst god ytjämnhet, ytans egenskaper efter elektrolytpoleringen innebär att den är i det närmaste steril vilket har medfört att tekniken funnit stor tillämpning i områden där kraven på hygien är stora såsom livsmedels- och läkemedelsindustrin.

Elektrolytpolering kan genomföras på de flesta konstruktionsmetaller, men har fått sin
största användning på rostfria- och syrafasta ståltyper tack vare det fina slutresultatet som uppnås med metoden.


Jämfört med en mekanisk polering kan en elektrolytpolering lättare erhållas på produktens svåråtkomliga ytor.